Obavijest o upisima u 1. razred srednje škole – zvanje scenski plesač – ljetni rok – za školsku godinu 2021./2022.

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje u školskoj godini 2021./2022. upisuje dva 1. razreda srednje škole, ukupno 24 učenika za smjer Scenski plesač, od toga 4 učenika u Temeljni obrazovni program, a 20 učenika u Paralelni obrazovni program.

Za školsku godinu 2021./2022. prijave za upise u srednje škole vršit će se elektronskim putem preko stranice www.upisi.hr.

U prvi razred srednje plesne škole upisuju se, u pravilu, učenici koji su završili osnovnu plesnu školu ili pripremni razred.

Program plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (4 učenika):

Kandidatima se vrednuju zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja:

 1. prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja,
 2. zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 3. tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja: Glazbena kultura, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura
 4. opći uspjeh u 4. razredu osnovne plesne škole ili opći uspjeh u pripremnom razredu plesne škole
 5. dodatni i poseban element (uključujući prijamni ispit).

Kandidati koji se prijavljuju za upis u 1. razred za zvanje Scenski plesač kao temeljni obrazovni program, a nisu učili Engleski jezik najmanje 4 godine u osnovnoj školi, dužni su položiti ispit provjere znanja iz Engleskog jezika. Navedeni ispit polaže se u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Trg Republike 11, na pisani zahtjev učenika.
Zbog oštećenja školske zgrade na adresi Trg Republike 11, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna privremeno se seli u prostore IV. gimnazije i OŠ Kajzerica. Na web stranici ŠPUD-a i u aplikaciji upisi.hr pisati će točno gdje i kada se polaže navedeni ispit.

Predmet koji škola posebno vrednuje je Glazbena kultura, a natjecanje- znanje je natjecanje iz Povijesti.

Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita, kandidat može ostvariti najviše 200 bodova ( najviše 115 bodova na prijamnom ispitu), prag na prijamnom ispitu iznosi 70 bodova.

Paralelni plesni program

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju plesnu školu uz drugi obrazovni program vrednuje se samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijemnom ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova, a najveći mogući broj bodova na prijemnom ispitu je 115.

Ono na što kandidati (koji završavaju 8. razred i upisuju redovnu općeobrazovnu školu) trebaju obratiti pozornost prilikom prijave paralelnog programa jest činjenica da istovremeno prijave: 1. kombinaciju željene općeobrazovne škole i plesne škole te 2. samo željenu općeobrazovnu školu. Obje je varijante potrebno prijaviti zbog činjenice, ako ne zadovolje ispit plesne darovitosti (audiciju), neće moći upisati općeobrazovnu školu ako je bila u kombinaciji s plesnom školom, bez obzira što su zadovoljili uvjete upisa u općeobrazovnoj školi.

Iznimna darovitost kandidata

U prvi razred srednje plesne škole, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog općeg obrazovanja, a na temelju iznimne darovitosti, koju su pokazali na provjeri darovitosti koju provodi Škola.

Rokovi:

 1. Kandidati moraju u matičnoj školi koju već pohađaju ( osnovna ili srednja) zatražiti elektronički identitet s kojim se mogu prijaviti u sustav. Početak prijava u sustav je 24.05.2021., a početak prijava obrazovnih programa je 25.06.2021.
 2. Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH je 26.06.2021.
 3. Ukoliko kandidati ne završavaju 8. razred, potrebno je javiti se na matija.podnar1@skole.hr, kako bismo im aktivirali mogućnost odabira paralelnog plesnog programa 
  (dostava OIB-a)
 4. Kandidati odabiru temeljni ili paralelni plesni program Scenski plesač.

Sve ove predradnje nužno je izvršiti do 28.06.2021. kada završavaju prijave programa za koji se traži dodatna provjera.

 1. Prijemni ispit održat će se 29.06.2021. godine u 10 sati, u OŠ Špansko Oranice, Dječji trg 1. Na audiciju treba doći pola sata ranije.
  Na prijemni ispit donosi se potvrda liječnika specijalista ortopeda o sposobnosti za pohađanje prijavljenog programa. (kopiju)! 
  Rok za unos rezultata je 01.07.2021. godine.
 2. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH, je od 24.05. do 01.07.2021. godine
 3. 07.2021. godine kandidati mogu podnijeti svoje prigovore na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis.
 4. od 7.7. do 9.7.2021. kandidati šalju ispisane i potpisane prijavnice ( ispisuju se iz sustava) razrednicima u svojoj osnovnoj školi ili u školu koja ih je aktivirala, ako u ovoj godini ne završavaju 8. razred. Kandidati koji nisu učenici šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu. (U našoj školi dostavljaju se na adresu matija.podnar1@skole.hr)
 5. Konačna ljestvica poretka bit će objavljena 10.7.2021.
 6. Upis je 12.7.2021. godine od 8 do 14 sati (UPISNA DOKUMENTACIJA, SKENIRANA I POTPISANA, DOSTAVLJA SE NA ADRESU matija.podnar1@skole.hr)
 7. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok je 15.7.2021.godine
 8. Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok je 10.8.2021. godine

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

 1. Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe od 24.05. do 14.06. 2021. godine
 2. Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH od 08.06. do 26.06.2020.godine
 3. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu je od 24.05. do 07.06.2021. godine
 4. Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ od 24.05. do 17.06.2021.godine
 5. Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17.6.2021. godine
 6. Provođenje dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav je 23.06.2021. u 10 sati u OŠ Špansko Oranice, Dječji trg 1, Zagreb
 7. Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta – 21.06.-24.06.2021. godine
 8. Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa – 25.06.2021. godine

Dokumenti:

Kandidati dostavljaju :

 1. Na audiciju:

– potvrdu liječnika specijalista ortopeda

Pri upisu:

 1. potpisanu upisnicu ( kandidati ispisuju iz sustava)
 2. upisnicu Škole UPISNICA_SCENSKI PLESAČ
 3. liječničku svjedodžbu medicine rada, pribavljenu nakon dobivenog mišljenja ortopeda
  (iznimno, u slučaju nemogućnosti dobavljanja svjedodžbe medicine rada do datuma upisa, potrebno je pribaviti potvrdu liječnika opće ili obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti pohađanja programa za zvanje Scenski plesač, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostaviti najkasnije do kraja 1. polugodišta)
 4. potvrdu o plaćenoj upisnini ( 100,00 kn ) na žiro račun Škole:  HR6023600001101431283
 5. ugovor o plaćanju participacije za šk.god.2021./2022. Ugovor o participaciji za šk.god. 2021.-2022.
 6. suglasnost za korištenje osobnih podataka SUGLASNOST_podaci

Provjera sposobnosti, odnosno prijemni ispit definiran je Pravilnikom o provođenju prijemnog ispita.
Kandidati pristupaju audiciji na kojoj se utvrđuju njihova znanja i vještine iz predmeta: tehnika suvremenog plesa , suvremeni ples i ritmika i glazba.

Pravilnik o provođenju prijemnog ispita 2019

Naknada za povećane troškove obrazovanja:

Godišnja participacija roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja u školskoj godini 2021./2022. iznosi 1.600,00 kn. 
Godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Umjetničku plesnu školu Silvije Hercigonje iznosi  800,00  kuna. 
Godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 100 kn za: a) treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Školu, b) učenika korisnika socijalne skrbi, c) učenika dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata, d) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije. Prvi obrok u iznosu od 100,00 kuna (upisnina) plaća se prilikom upisa, a ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine.
Zamolbe roditelja/skrbnika za umanjenom participacijom, kao i pripadajući dokazi, zaprimaju se u Tajništvu Škole do 30.9.2021.

Ostali kriteriji i uvjeti:

Izbor kandidata utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata koja se dokazuje potvrdom liječnika specijalista ortopeda prilikom prijamnog ispita te  liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koja se dostavlja pri upisu.

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid na daljinu. Uredan stereovid. Uredan sluh. Uredan glas i govor (plesači narodnih plesova, koreografi, pedagozi). Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija jetre i bubrega. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Kontraindikacije

Oštećenje funkcije vida. Nedostatak stereovida. Oštećenje sluha i razlikovanje visine i boje tonova. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Dišni poremećaji s oštećenjem plućne funkcije. Oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Oštećenje funkcije srčano-žilnog sustava. Oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.  Oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava procjenjuje se na temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.

NAPOMENA: Molimo učenike ili njihove roditelje, a koji se planiraju prijaviti za audiciju za upis u 1. razred srednje škole, da se jave na e-mail tajnistvo@plesna-hercigonja.com kako bismo im poslali videa koja služe za pripremu za audiciju!

Natječaj za upis u prvi razred srednje škole u šk.god. 2021.2022.

obrazac za natjecaj_2021_2022 UPŠSH

UPISNICA_SCENSKI PLESAČ

Ugovor o participaciji za šk.god. 2021.-2022.

SUGLASNOST_podaci

Publikacija_umjetnicke_sportasi 2021.-2022.

Pravilnik o provođenju prijemnog ispita 2019