Obavijest-umanjenje troškova participacije za školsku godinu 2021./2022.

Poštovani roditelji, skrbnici,

ovim putem Vas obavještavamo kako se zamolbe za umanjenje participacije za školsku godinu 2021./2022. primaju na e-mail tajnistvo@plesna-hercigonja.com do 26. rujna 2021. godine. Zamolbi obavezno treba priložiti i dokaz za tvrdnju na koju se pozivate u zamolbi (npr. dokaz o statusu poginulog branitelja, rješenje Centra za socijalnu skrb, rješenje o dječjem doplatku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje itd.)

Roditelji/skrbnici učenika, kojima je umanjenje odobreno u prošloj školskoj godini, također trebaju poslati zamolbu i dokaz za tvrdnju, za novu školsku godinu.

Pravo na umanjenje participacije imaju sljedeći učenici odnosno njihovi roditelji/skrbnici:

  1. za treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Umjetničku plesnu školu Silvije
               Hercigonje

 2. učenik/ca korisnika socijalne skrbi

 3. učenik/ca dijete poginulog branitelja ili invalida domovinskog rata

 4.  učenik/ca za kojeg/u je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeće zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u obzir!

Za sve nejasnoće ili dodatne informacije, molimo javiti se na tajnistvo@plesna-hercigonja.com