OBAVIJEST O AUDICIJAMA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

ODJEL ZA KLASIČNI BALET

Audicija će se održati u subotu, 4. lipnja 2022. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.
Audiciji pristupaju djeca koja će u školskoj godini 2022./2023. pohađati 4. razred općeobrazovne škole.
Na audiciju je potrebno doći 15 minuta ranije u uskoj, udobnoj i rastezljivoj odjeći.
Upisi za kandidate koji polože audiciju će se održati kroz lipanj 2022. godine, putem upisne aplikacije na našem webu.

ODJEL ZA SUVREMENI PLES

Audicija će se održati u subotu, 4. lipnja 2022. godine, s početkom u 11:30 sati u prostorijama Osnovne škole Špansko Oranice, Dječji trg 1, Zagreb.
Audiciji pristupaju djeca koja će u školskoj godini 2022./2023. pohađati 4. razred općeobrazovne škole.
Na audiciju je potrebno doći 15 minuta ranije u uskoj, udobnoj i rastezljivoj odjeći.
Upisi za kandidate koji polože audiciju će se održati kroz lipanj 2022. godine, putem upisne aplikacije na našem webu.