OBAVIJEST ZA POLAZNIKE PREDŠKOLSKIH PRIPREMNIH PROGRAMA

Dragi roditelji naših trenutnih predškolaca,

audicija za vašu djecu za upis u 1. razred osnovne škole, održat će se mimo termina za vanjske kandidate, 13. LIPNJA 2022. GODINE NA NJIHOVOM OGLEDNOM SATU!