OBAVIJEST O UPISU U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠK.GOD. 2022./2023.-JESENSKI ROK

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje u školskoj godini 2022./2023.
upisuje dva 1. razreda srednje škole, ukupno 23 učenika za smjer Scenski
plesač, od toga 3 učenika u Temeljni obrazovni program, a 20 učenika u
Paralelni obrazovni program. Na ljetnom roku upisano je 16 učenika te
Za školsku godinu 2022./2023. prijave za upise u srednje škole vršit će se
elektronskim putem preko stranice www.upisi.hr.
U prvi razred srednje plesne škole upisuju se, u pravilu, učenici koji su
završili osnovnu plesnu školu ili pripremni razred.
Temeljni obrazovni program – program plesne umjetnosti s
općeobrazovnim dijelom (1 učenik):
Kandidatima se vrednuju zajednički, dodatni i poseban element
vrednovanja:

 1. prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale
  u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja,
 2. zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta
  Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 3. tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja: Glazbena
  kultura, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura
 4. opći uspjeh u 4. razredu osnovne plesne škole ili opći uspjeh u
  pripremnom razredu plesne škole
 5. dodatni i poseban element (uključujući prijamni ispit).
  Kandidati koji se prijavljuju za upis u 1. razred za zvanje Scenski plesač
  kao temeljni obrazovni program, a nisu učili Engleski jezik najmanje 4
  godine u osnovnoj školi, dužni su položiti ispit provjere znanja iz
  Engleskog jezika. Navedeni ispit polaže se u Školi primijenjene umjetnosti
  i dizajna, Trg Republike 11, na pisani zahtjev učenika.
  Zbog oštećenja školske zgrade na adresi Trg Republike 11, Škola
  primijenjene umjetnosti i dizajna privremeno se seli u prostore IV.
  gimnazije i OŠ Kajzerica. Na web stranici ŠPUD-a i u aplikaciji upisi.hr
  pisati će točno gdje i kada se polaže navedeni ispit.
  Predmet koji škola posebno vrednuje je Glazbena kultura, a natjecanje
  znanja je natjecanje iz Povijesti.
  Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita,
  kandidat može ostvariti najviše 200 bodova ( najviše 115 bodova na
  prijamnom ispitu), prag na prijamnom ispitu iznosi 70 bodova.
  Paralelni plesni program (6 učenika)
  Kandidatima koji paralelno upisuju srednju plesnu školu uz drugi obrazovni
  program vrednuje se samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne

odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni
rezultat na prijemnom ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu
također iznosi 70 bodova, a najveći mogući broj bodova na prijemnom
ispitu je 115.
Ono na što kandidati (koji završavaju 8. razred i upisuju redovnu
općeobrazovnu školu) trebaju obratiti pozornost prilikom prijave paralelnog
programa jest činjenica da istovremeno prijave: 1. kombinaciju željene
općeobrazovne škole i plesne škole te 2. samo željenu općeobrazovnu
školu. Obje je varijante potrebno prijaviti zbog činjenice, ako ne zadovolje
ispit plesne darovitosti (audiciju), neće moći upisati općeobrazovnu školu
ako je bila u kombinaciji s plesnom školom, bez obzira što su zadovoljili
uvjete upisa u općeobrazovnoj školi.
Iznimna darovitost kandidata
U prvi razred srednje plesne škole, uz suglasnost Nastavničkog vijeća,
mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog
općeg obrazovanja, a na temelju iznimne darovitosti, koju su pokazali na
provjeri darovitosti koju provodi Škola.
Rokovi:

 1. Kandidati moraju u matičnoj školi koju već pohađaju ( osnovna ili
  srednja) zatražiti elektronički identitet s kojim se mogu prijaviti u
  sustav. Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa je
  20.08.2022.
 2. Završetak registracije i dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi
  Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko
  obrazovanje za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH je
  23.08.2022.
 3. Ukoliko kandidati ne završavaju 8. razred, potrebno je javiti se na
  matija.podnar1@skole.hr, kako bismo im aktivirali mogućnost
  odabira paralelnog plesnog programa 
  (dostava OIB-a)
 4. Kandidati odabiru temeljni ili paralelni plesni program Scenski
  plesač.
  Sve ove predradnje nužno je izvršiti do 22.08.2022. kada završavaju
  prijave programa za koji se traži dodatna provjera.
 5. Prijemni ispit održat će se 23.08.2022. godine u 10 sati, u OŠ
  Špansko Oranice, Dječji trg 1. Na audiciju treba doći pola sata
  ranije.
  Na prijemni ispit donosi se potvrda liječnika specijalista ortopeda o
  sposobnosti za pohađanje prijavljenog programa. (kopiju)! 
  Unos rezultata je 23.08.2022. godine.
 6. 24.08.2022. godine kandidati mogu podnijeti svoje prigovore na
  osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i
  podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis.
 7. Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica je
  25.08. 2022. godine
 8. do 26.08.2022. kandidati šalju ispisane i potpisane prijavnice (
  ispisuju se iz sustava) razrednicima u svojoj osnovnoj školi ili u
  školu koja ih je aktivirala, ako u ovoj godini ne završavaju 8. razred.
  Kandidati koji nisu učenici šalju prijavnice Središnjem prijavnom
  uredu. (U našoj školi dostavljaju se na adresu
  matija.podnar1@skole.hr)
 9. Konačna ljestvica poretka bit će objavljena 27.08.2022.
 10. Upis je 29.- 30.08.2022. godine (UPISNA DOKUMENTACIJA,
  SKENIRANA I POTPISANA, DOSTAVLJA SE NA ADRESU
  matija.podnar1@skole.hr)
 11. Objava slobodnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka je
  01.09.2022. godine

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

 1. Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne
  uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada
  Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli
  upisati obrazovne programe od 16.08. do 18.08. 2022. godine
 2. Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog
  sustava obrazovanja RH od 16.08. do 18.08.2022.godine
 3. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama
  u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem
  prijavnom uredu je od 16.08. do 18.08.2022. godine
 4. Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire
  u sustav NISpuSŠ od 16.08. do 18.08.2022.godine
 5. Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 18.08.2022. godine
 6. Provođenje dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju i
  unos rezultata u sustav je 19.08.2022. u 10 sati u OŠ Špansko
  Oranice, Dječji trg 1, Zagreb
 7. Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama
  prioriteta – 20.08.2022. godine
 8. Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih
  programa – 20.08.2022. godine

Dokumenti:
Kandidati dostavljaju :

 1. Na audiciju:
  – potvrdu liječnika specijalista ortopeda
  Pri upisu:
 2. potpisanu upisnicu ( kandidati ispisuju iz sustava) i upisnicu Škole
 3. liječničku svjedodžbu medicine rada, pribavljenu nakon dobivenog
  mišljenja ortopeda
  (iznimno, u slučaju nemogućnosti dobavljanja svjedodžbe medicine
  rada do datuma upisa, potrebno je pribaviti potvrdu liječnika opće ili
  obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti pohađanja programa
  za zvanje Scenski plesač, a liječničku svjedodžbu medicine rada
  dostaviti najkasnije do 31.09.2022.godine)
 4. potvrdu o plaćenoj upisnini ( 100,00 kn ) na žiro račun Škole: 
  HR6023600001101431283
 5. ugovor o plaćanju participacije za šk.god.2022./2023.
  5. suglasnost za korištenje osobnih podataka
  Provjera sposobnosti, odnosno prijemni ispit definiran je Pravilnikom o
  provođenju prijemnog ispita.
  Kandidati pristupaju audiciji na kojoj se utvrđuju njihova znanja i vještine iz
  predmeta: tehnika suvremenog plesa, suvremeni ples i ritmika i glazba.
  Naknada za povećane troškove obrazovanja:
  Godišnja participacija roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja
  u školskoj godini 2022./2022. iznosi 2.000,00 kn. 
  Godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji
  upisano u Umjetničku plesnu školu Silvije Hercigonje iznosi  1000,00 
  kuna. 
  Godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 100 kn za: a) treće i svako
  sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Školu, b) učenika korisnika
  socijalne skrbi, c) učenika dijete poginulog branitelja ili invalida
  Domovinskog rata, d) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog
  Nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o
  umanjenom iznosu participacije. Prvi obrok u iznosu od 100,00 kuna
  (upisnina) plaća se prilikom upisa.
  Zamolbe roditelja/skrbnika za umanjenom participacijom, kao i pripadajući
  dokazi, zaprimaju se u Tajništvu Škole do 30.9.2022.
  Ostali kriteriji i uvjeti:
  Izbor kandidata utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti
  kandidata koja se dokazuje potvrdom liječnika specijalista ortopeda
  prilikom prijamnog ispita te  liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine
  rada koja se dostavlja pri upisu.
  Zdravstveni zahtjevi
  Uredan vid na daljinu. Uredan stereovid. Uredan sluh. Uredan glas i govor.
  Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog
  sustava. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija
  srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija jetre i bubrega. Uredna ravnoteža i
  stabilno stanje svijesti.
  Kontraindikacije

Oštećenje funkcije vida. Nedostatak stereovida. Oštećenje sluha i
razlikovanje visine i boje tonova. Kronični poremećaji koji remete
kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Dišni poremećaji s oštećenjem
plućne funkcije. Oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Oštećenje
funkcije srčano-žilnog sustava. Oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega.
Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja
ravnoteže.  Oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava procjenjuje se na
temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.