OBAVIJEST O AUDICIJAMA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

ODJEL ZA KLASIČNI BALET I SUVREMENI PLES

Audicija će se održati u četvrtak 8. rujna 2022. godine, s početkom
u 18:00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Ulica grada
Vukovara 68, Zagreb.

Audiciji pristupaju djeca koja će u školskoj godini 2022./2023. pohađati 4.
razred općeobrazovne škole.
Na audiciju je potrebno doći 15 minuta ranije u uskoj, udobnoj i rastezljivoj
odjeći. Molimo djecu da pričekaju ispred ulaza zadužene profesore.

Upisi za kandidate koji polože audiciju će se održati kroz rujan putem upisne aplikacije na našem webu.