RASPORED ZA OŠ SUVREMENI PLES

Dragi učenici, na nastavu dolazite u turnusu koji je suprotan općeobrazovnoj školi koju pohađate.

Raspored je za tjedan od 5.9.2022. do 9.9.2022.

06.09. UTORAK
OŠ Špansko Oranice

09:30 – 10:30 1.r i 2.r
10:30 – 11:30 3.r i 4.r
15:00 – 16:00 1.r i 2.r
16:00 – 17:00 3.r i 4.r

Pučko otvoreno učilište

19:00 – 20:00 2.r+3.r
20:00 – 21:00 4. produženi

07.09. SRIJEDA
Pučko otvoreno učilište

19:30 – 21:00 4. produženi

09.09. PETAK
OŠ Špansko Oranice

08:30 – 10:00 1.r i 2.r
10:00 – 11:30 3.r i 4.r
15:00 – 16:30 1.r i 2.r
16:30 – 18:00 3.r i 4.r

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

19:30 – 21:00 2.r+3.r