REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – ODJEL ZA SUVREMENI PLES I ODJEL ZA KLASIČNI BALET

U nastavku slijede rezultati audicije za upis u 1. razred osnovne škole po dodijeljenim šiframa, od 08. 09. 2022.:

ZADOVOLJILI SU:

ŠIFRA KANDIDATA: OŠSP2– 33 ½ boda

ŠIFRA KANDIDATA: OŠSP3– 32 ½ boda

NISU ZADOVOLJILI:

ŠIFRA KANDIDATA: OŠSP1– 29 ½

Moguće je osvojiti maksimalno 45 bodova a za prolaz je bilo potrebno osvojiti najmanje 31½

Upisi se vrše kroz rubriku UPISI preko naše web upisne aplikacije.