OBAVIJEST O UPISIMA U PREDŠKOLSKE PRIPREMNE PROGRAME U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

ODJEL ZA KLASIČNI BALET

Upisi za Predškolski pripremni program-Odjel za klasični balet će se održati od 15. svibnja do 07. srpnja 2023. godine direktno putem naše web upisne aplikacije, preko rubrike UPISI, BEZ POLAGANJA AUDICIJE!

Upisima mogu pristupiti djeca koja će u školskoj godini 2023./2024. pohađati 2. razred (s obvezom pohađanja predškolskog pripremnog programa u trajanju od 2 godine prije pristupa Audiciji za prvi razred osnovne škole) i 3. razred općeobrazovne škole.

ODJEL ZA SUVREMENI PLES

Upisi za Predškolski pripremni program-Odjel za suvremeni ples će se održati 15. svibnja do 07. srpnja 2023. godine direktno putem naše web upisne aplikacije, preko rubrike UPISI, BEZ POLAGANJA AUDICIJE!

Upisima mogu pristupiti djeca koja će u školskoj godini 2023./2024. pohađati 3. razred općeobrazovne škole.

Prilikom upisa plaća se upisnina u iznosu od 15 EUR! (upute za plaćanje nalaze se u samoj aplikaciji)