OBAVIJEST O AUDICIJAMA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

ODJEL ZA KLASIČNI BALET

Audicija će se održati od 19. do 20. lipnja 2023. godine, po grupama, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.
Audiciji pristupaju djeca koja će u školskoj godini 2023./2024. pohađati 4. (5., 6.) razred općeobrazovne škole.
Na audiciju je potrebno doći 15 minuta ranije u uskoj, udobnoj i rastezljivoj odjeći.

Molimo učenike koji se žele prijaviti za audiciji u 1. razredne osnove škole, odjel za klasični balet, ispune prijavnicu na poveznici i pošalju na mail adresu: povjerenstvokb@gmail.com

Link za prijavnicu: https://plesna-hercigonja.com/wp-content/uploads/2023/05/prijavnica_1.-razred_klasicni-balet.docx

Prijave su moguće do 18. lipnja 2023. godine do ponoći.
Upisi za kandidate koji polože audiciju će se održati 26. lipnja 2023. godine, putem upisne aplikacije na našem webu.

ODJEL ZA SUVREMENI PLES

Audicija će se održati od 19. do 20. lipnja 2023. godine, po grupama, s početkom u 17:00 sati u prostorijama Osnovne škole Špansko Oranice, Dječji trg 1, Zagreb.
Audiciji pristupaju djeca koja će u školskoj godini 2023./2024. pohađati 4. (5., 6.) razred općeobrazovne škole.
Na audiciju je potrebno doći 15 minuta ranije u uskoj, udobnoj i rastezljivoj odjeći.

Molimo učenike koji se žele prijaviti za audiciji u 1. razredne osnove škole, odjel za suvremeni ples, ispune prijavnicu na poveznici i pošalju na mail adresu: povjerenstvosp@gmail.com

Link za prijavnicu: https://plesna-hercigonja.com/wp-content/uploads/2023/05/prijavnica_1.-razred_suvremeni-ples.docx

Prijave su moguće do 18. lipnja 2023. godine do ponoći.
Upisi za kandidate koji polože audiciju će se održati 26. lipnja 2023. godine, putem upisne aplikacije na našem webu.