OBAVIJEST O UPISU U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠK.GOD. 2023./2024.-JESENSKI ROK

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje u školskoj godini 2023./2024. upisuje dva 1. razreda srednje škole, ukupno 24 učenika za smjer Scenski plesač.U jesenskom roku upisujemo 1 učenika u Temeljni obrazovni program i 5 učenika u Paralelni obrazovni program.

Za školsku godinu 2023./2024. prijave za upise u srednje škole vršit će se elektronskim putem preko stranice www.upisi.hr.

U prvi razred srednje plesne škole upisuju se, u pravilu, učenici koji su završili osnovnu plesnu školu ili pripremni razred.

Program plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom:

Kandidatima se vrednuju zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja:

 1. prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja,
 2. zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 3. tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja: Glazbena kultura, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura
 4. opći uspjeh u 4. razredu osnovne plesne škole ili opći uspjeh u pripremnom razredu plesne škole
 5. dodatni i poseban element (uključujući prijamni ispit).

Kandidati koji se prijavljuju za upis u 1. razred za zvanje Scenski plesač kao temeljni obrazovni program, a nisu učili Engleski jezik najmanje 4 godine u osnovnoj školi, dužni su položiti ispit provjere znanja iz Engleskog jezika. Navedeni ispit polaže se u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Trg Republike 11, na pisani zahtjev učenika.
Zbog oštećenja školske zgrade na adresi Trg Republike 11, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna privremeno se seli u prostore IV. gimnazije i OŠ Kajzerica. Na web stranici ŠPUD-a i u aplikaciji upisi.hr pisati će točno gdje i kada se polaže navedeni ispit.

Predmet koji škola posebno vrednuje je Glazbena kultura, a natjecanje znanja je natjecanje iz Povijesti.

Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita, kandidat može ostvariti najviše 200 bodova ( najviše 115 bodova na prijamnom ispitu), prag na prijamnom ispitu iznosi 70 bodova.

Paralelni plesni program

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju plesnu školu uz drugi obrazovni program vrednuje se samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijemnom ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova, a najveći mogući broj bodova na prijemnom ispitu je 115.

Ono na što kandidati (koji završavaju 8. razred i upisuju redovnu općeobrazovnu školu) trebaju obratiti pozornost prilikom prijave paralelnog programa jest činjenica da istovremeno prijave: 1. kombinaciju željene općeobrazovne škole i plesne škole te 2. samo željenu općeobrazovnu školu. Obje je varijante potrebno prijaviti zbog činjenice, ako ne zadovolje ispit plesne darovitosti (audiciju), neće moći upisati općeobrazovnu školu ako je bila u kombinaciji s plesnom školom, bez obzira što su zadovoljili uvjete upisa u općeobrazovnoj školi.

Iznimna darovitost kandidata

U prvi razred srednje plesne škole, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog općeg obrazovanja, a na temelju iznimne darovitosti, koju su pokazali na provjeri darovitosti koju provodi Škola.

Rokovi:

 1. Kandidati moraju u matičnoj školi koju već pohađaju ( osnovna ili srednja) zatražiti elektronički identitet s kojim se mogu prijaviti u sustav. Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa je 21.08. do 25.08.2023.
 2. Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr je od 16.08.2023. do 21.08. 2023.
 3. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH od 16.08. do 21.08. 2023.
 4. Prijava obrazovnih programa je od 21.08.2023. do 25.08.2023.
 5. Ukoliko kandidati ne završavaju 8. razred, potrebno je javiti se na matija.podnar1@skole.hr, kako bismo im aktivirali mogućnost odabira paralelnog plesnog programa 
  (dostava OIB-a)
 6. Kandidati odabiru temeljni ili paralelni plesni program Scenski plesač.
 7. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere su od 21. 08. 2023. do 23.08.2023. godine
 8. Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 24.08.2023.
 9. Objava konačnih ljestvica poretka 26.08.2023.
 1. Prijemni ispit održat će se 24.08.2023. godine u 10:00 sati, u OŠ Špansko Oranice, Dječji trg 1. Na audiciju treba doći pola sata ranije.
  Na prijemni ispit donosi se potvrda liječnika specijalista ortopeda o sposobnosti za pohađanje prijavljenog programa. (kopiju)! 
  Rok za unos rezultata je 24.08. 2023. godine.
 2. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH, je od 16.08 do 21.08.2023. godine
 3. 25.08.2023. godine kandidati mogu podnijeti svoje prigovore na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis.
 4. Konačna ljestvica poretka bit će objavljena 10.07.2023.
 5. Upis je 26.08.2023. godine (UPISNA DOKUMENTACIJA, SKENIRANA I POTPISANA, DOSTAVLJA SE NA ADRESU matija.podnar1@skole.hr)

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

 1. Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe od 16.08. do 18.08. 2023. godine
 2. Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH od 16.08. do 18.08.2023.godine
 3. Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav od 16.08.2023- 18.08.2023
 4. Prijava obrazovnih programa koji zahtjevaju dodatne provjere je od 16.08.-17.08.2023.godine
 5. Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr je od 16.08. do 18.08.2023. godine
 1. Provođenje dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav je 18.08.2023. u 10 sati u OŠ Špansko Oranice, Dječji trg 1, Zagreb
 2. Unos rezultata je od 18.08.-20.08.2023. godine
 3. Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 21.08.2023. godine
 4. Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21.08. 2023. godine

Dokumenti:

Kandidati dostavljaju :

 1. Na audiciju:

– potvrdu liječnika specijalista ortopeda

Pri upisu:

 1. potpisanu upisnicu ( kandidati ispisuju iz sustava) i upisnicu Škole
 2. liječničku svjedodžbu medicine rada, pribavljenu nakon dobivenog mišljenja ortopeda
  (iznimno, u slučaju nemogućnosti dobavljanja svjedodžbe medicine rada do datuma upisa, potrebno je pribaviti potvrdu liječnika opće ili obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti pohađanja programa za zvanje Scenski plesač, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostaviti najkasnije do 30.09.2023.godine)
 3. potvrdu o plaćenoj upisnini ( 15,00 eura ) na žiro račun Škole:  HR6023600001101431283
 4. ugovor o plaćanju participacije za šk.god.2023./2024.
 5. suglasnost za korištenje osobnih podataka

Provjera sposobnosti, odnosno prijemni ispit definiran je Pravilnikom o provođenju prijemnog ispita.
Kandidati pristupaju audiciji na kojoj se utvrđuju njihova znanja i vještine iz predmeta: tehnika suvremenog plesa, suvremeni ples i ritmika i glazba.

Ostali kriteriji i uvjeti:

Izbor kandidata utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata koja se dokazuje potvrdom liječnika specijalista ortopeda prilikom prijamnog ispita te  liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koja se dostavlja pri upisu.

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid na daljinu. Uredan stereovid. Uredan sluh. Uredan glas i govor (plesači narodnih plesova, koreografi, pedagozi). Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija jetre i bubrega. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Kontraindikacije

Oštećenje funkcije vida. Nedostatak stereovida. Oštećenje sluha i razlikovanje visine i boje tonova. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Dišni poremećaji s oštećenjem plućne funkcije. Oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Oštećenje funkcije srčano-žilnog sustava. Oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.  Oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava procjenjuje se na temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.

Naknada za povećane troškove obrazovanja:

Godišnja participacija roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja u školskoj godini 2023./2024. iznosi 300 eura. 
Godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Umjetničku plesnu školu Silvije Hercigonje iznosi  150 eura. 
Godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 15 eura za: a) treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Školu, b) učenika korisnika socijalne skrbi, c) učenika dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata, d) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije. Prvi obrok u iznosu od 15 eura (upisnina) plaća se prilikom upisa, a ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine.
Zamolbe roditelja/skrbnika za umanjenom participacijom, kao i pripadajući dokazi, zaprimaju se u Tajništvu Škole do 30.09.2023.