REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – ODJEL ZA KLASIČNI BALET

U nastavku slijede rezultati audicije za upis u 1. razred osnovne škole- Odjel za klasični balet po dodijeljenim šiframa, od 07. rujna 2023.:

Odjel za klasični balet:

Moguće je osvojiti maksimalno 35 bodova a za prolaz je bilo potrebno osvojiti najmanje 18

ZADOVOLJILI SU:

  1. Šifra kandidata: KB04 – 28 bodova
  2. Šifra kandidata: KB03 – 22 boda
  3. Šifra kandidata: KB02 – 21 bod

Upisi za kandidate koji su položili audiciju će se održati  11. rujna 2023. godine do 15:30, putem upisne aplikacije na našem webu.