UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠK.GOD. 2024./2025.-ZVANJE SCENSKI PLESAČ-JESENSKI ROK

Opis postupkaDatum
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr12.8. do 19.8.2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu12.8. do 19.8.2024.
Početak prijava u sustav
a)Kandidati moraju u matičnoj školi koju pohađaju ( osnovna ili srednja) zatražiti elektronički identitet s kojim se mogu prijaviti u sustav.
b)Ukoliko kandidati ne završavaju 8. razred, potrebno se javiti se na ivana.ovcaric1@skole.hr, kako bismo im aktivirali mogućnost odabira paralelnog plesnog programa (dostava OIB-a)
19.8. do 23.8.2024.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere (paralelni ili temeljni program Scenski plesač)19.8. do 21.8.2024.
Dostava dokumentacije: – Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju – Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)19.8. do 22.8.2024.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata  
Provjera se provodi u OŠ Špansko Oranice, Dječji trg 1 Donijeti kopiju potvrde liječnika specijalista ortopeda (kopija). Doći pola sta ranije
22.8.2024. u 10.00 sati
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista23.8.2024.
Unos prigovora ( na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis).23.8.2024.
Objava konačnih ljestvica poretka26.8.2024.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis za zvanje Scenski plesač:
1) Upisnica  – preuzima se i dostavlja elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr
2) Liječnička svjedodžba medicine rada Ukoliko nije moguće dostaviti u zadanom roku potrebno priložiti potvrdu obiteljskog liječnika, a svjedodžbu medicine rada dostaviti u tajništvo škole najkasnije do 30.9.2024.
3) Ostala dokumentacija – preuzima se s web stranice škole
ugovor o participaciji za školsku godinu 2024./2025.,
suglasnost za korištenje osobnih podataka,
upisnica škole,
potvrda o uplaćenoj upisnini
(u iznosu od 15,00 eura na HR6023600001101431283, Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagorska 16, 1000 Zagreb, poziv na broj: 2024-2025, opis plaćanja: ime i prezime djeteta)  
Dokumentacija se dostavlja elektroničkim putem 26.- 29.8.2024. ili osobno 27.8.2024. od 9.00 – 13.00 sati.
26.8 do 29.8.2024.                                        
Objava slobodnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 30.8.2024.

Preostale važne datume za kandidate Carnet je objavio na mrežnoj stranici za upis i Viber-info kanalu.
 
Za sva pitanja javite se na helpdesk@skole.hr ili pozivom na broj 01/6661 500.

Detaljnije:

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje u školskoj godini 2024./2025. upisuje dva 1. razreda srednje škole, ukupno 24 učenika za smjer Scenski plesač, od toga 3 učenika u Temeljni obrazovni program, a 21 učenika u Paralelni obrazovni program.

Za školsku godinu 2024./2025. prijave za upise u srednje škole vršit će se elektronskim putem preko stranice www.upisi.hr.

U prvi razred srednje plesne škole upisuju se, u pravilu, učenici koji su završili osnovnu plesnu školu ili pripremni razred.

Temeljni program plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (3 učenika):

Kandidatima se vrednuju zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja:

 1. prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja,
 2. zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 3. tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja: Glazbena kultura, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura
 4. opći uspjeh u 4. razredu osnovne plesne škole ili opći uspjeh u pripremnom razredu plesne škole
 5. dodatni i poseban element (uključujući prijamni ispit).

Kandidati koji se prijavljuju za upis u 1. razred za zvanje Scenski plesač kao temeljni obrazovni program, a nisu učili Engleski jezik najmanje 4 godine u osnovnoj školi, dužni su položiti ispit provjere znanja iz Engleskog jezika. Navedeni ispit polaže se u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Trg Republike 11, na pisani zahtjev učenika.
Zbog oštećenja školske zgrade na adresi Trg Republike 11, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna privremeno koristi prostore IV. gimnazije i OŠ Kajzerica. Na web stranici ŠPUD-a i u aplikaciji upisi.hr pisati će vrijeme i mjesto polaganja navedenog ispita.

Predmet koji škola posebno vrednuje je Glazbena kultura, a natjecanje znanja je natjecanje iz Povijesti.

Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita, kandidat može ostvariti najviše 200 bodova ( najviše 115 bodova na prijamnom ispitu), a prag na prijamnom ispitu iznosi 70 bodova.

Paralelni plesni program

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju plesnu školu uz drugi obrazovni program vrednuje se samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijemnom ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova, a najveći mogući broj bodova na prijemnom ispitu je 115.

Ono na što kandidati (koji završavaju 8. razred i upisuju redovnu srednju općeobrazovnu školu) trebaju obratiti pozornost prilikom prijave paralelnog programa jest činjenica da istovremeno prijave:

     1. kombinaciju željene općeobrazovne škole i plesne škole te

     2. samo željenu općeobrazovnu školu.

Obje je varijante potrebno prijaviti zbog činjenice, ako ne zadovolje ispit plesne darovitosti (audiciju), neće moći upisati općeobrazovnu školu ako je bila u kombinaciji s plesnom školom, bez obzira što su zadovoljili uvjete upisa u općeobrazovnoj školi.

Iznimna darovitost kandidata

U prvi razred srednje plesne škole, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog općeg obrazovanja, a na temelju iznimne darovitosti, koju su pokazali na provjeri darovitosti koju provodi Škola.

Provjera sposobnosti, odnosno prijemni ispit definiran je Pravilnikom o provođenju prijemnog ispita.
Kandidati pristupaju audiciji na kojoj se utvrđuju njihova znanja i vještine iz predmeta: tehnika suvremenog plesa, suvremeni ples i ritmika i glazba.

Zahtjeve za audiciju škola šalje kandidatima mailom nakon aktiviranja u sustav.

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe12.8. do 14.8.2024.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr12.8. do 14.8.2024.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju12.8. do 13.8. 2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu12.8. do 14.8. 2024.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa12.8. do 14.8.2024.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)12.8. do 16.8.2024.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju
Provjera se provodi u OŠ Špansko Oranice, Dječji trg 1
Donijeti kopiju potvrde liječnika specijalista ortopeda (kopija).
Doći pola sata ranije
14.8.2024. u 10.00 sati
Unos rezultata dodatnih provjera u sustav upisa14.8. do 16.8.2024.
Početak prikaza ljestvica poretka16.8.2024.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju19.8.2024.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju19.8.2024.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis za zvanje Scenski plesač:
1) Upisnica  – preuzima se i dostavlja elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr
2) Liječnička svjedodžba medicine rada Ukoliko nije moguće dostaviti u zadanom roku potrebno priložiti potvrdu obiteljskog liječnika, a svjedodžbu medicine rada dostaviti u tajništvo škole najkasnije do 30.9.2024.
3) Ostala dokumentacija – preuzima se s web stranice škole
ugovor o participaciji za školsku godinu 2024./2025.,
suglasnost za korištenje osobnih podataka,
upisnica škole,
potvrda o uplaćenoj upisnini
(u iznosu od 15,00 eura na HR6023600001101431283, Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagorska 16, 1000 Zagreb, poziv na broj: 2024-2025, opis plaćanja: ime i prezime djeteta)  
Dokumentacija se dostavlja elektroničkim putem 26.- 29.8.2024. ili osobno 27.8.2024. od 9.00 – 13.00 sati.
26.8. do 29.8.2024.

PODSJETNIK ZA SVE KANDIDATE

Kandidati dostavljaju :

 1. Na audiciju:

– potvrdu liječnika specijalista ortopeda

Pri upisu:

 1. potpisanu upisnicu ( kandidati ispisuju iz sustava) i upisnicu Škole
 2. liječničku svjedodžbu medicine rada, pribavljenu nakon dobivenog mišljenja ortopeda
  (iznimno, u slučaju nemogućnosti dobavljanja svjedodžbe medicine rada do datuma upisa, potrebno je pribaviti potvrdu liječnika opće ili obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti pohađanja programa za zvanje Scenski plesač, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostaviti najkasnije do 30.09.2024.godine)
 3. potvrdu o plaćenoj upisnini ( 15,00 eura ) na žiro račun Škole:  HR6023600001101431283, Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagorska 16, 10000 Zagreb, poziv na broj: 2024-2025, opis plaćanja: ime i prezime djeteta
 4. Ugovor o participaciji za školsku godinu 2024./2025.
 5. suglasnost za korištenje osobnih podataka

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis za zvanje Scenski plesač 26.8. do 29.8.2024. od 9 do 13 sati.

Zaprimanje dokumenata e-mailom na: ivana.ovcaric1@skole.hr ili
dolaskom u školu je 27.8. 2024. godine od 9 do 13 sati.   
Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 1. kat, soba 215.

Ostali kriteriji i uvjeti:

Izbor kandidata utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata koja se dokazuje potvrdom liječnika specijalista ortopeda prilikom prijamnog ispita te  liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koja se dostavlja pri upisu.

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid na daljinu. Uredan stereovid. Uredan sluh. Uredan glas i govor (plesači narodnih plesova, koreografi, pedagozi). Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija jetre i bubrega. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Kontraindikacije

Oštećenje funkcije vida. Nedostatak stereovida. Oštećenje sluha i razlikovanje visine i boje tonova. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Dišni poremećaji s oštećenjem plućne funkcije. Oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Oštećenje funkcije srčano-žilnog sustava. Oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.  Oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava procjenjuje se na temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.

Naknada za povećane troškove obrazovanja:

Godišnja participacija roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja u školskoj godini 2024./2025. iznosi 300 eura. 
Godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Umjetničku plesnu školu Silvije Hercigonje iznosi 150 eura. 
Godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 15 eura za: a) treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Školu, b) učenika korisnika socijalne skrbi, c) učenika dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata, d) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije. Prvi obrok u iznosu od 15 eura (upisnina) plaća se prilikom upisa, a ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine, iznos 28,50 eura.
Zamolbe roditelja/skrbnika za umanjenom participacijom, kao i pripadajući dokazi, zaprimaju se u Tajništvu Škole do 30.09.2024.