naša priča

umjetnička plesna škola silvije hercigonje

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje je državna umjetnička plesna škola koja provodi predškolsko pripremno i osnovno obrazovanje iz klasičnog baleta i suvremenog plesa te srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje scenski plesač. Nastava se provodi prema Planovima i programima propisanim od Ministarstva znanosti i obrazovanja i to na tri lokacije: Zagorska 16* ( sjedište škole), OŠ Špansko Oranice, OŠ Tituša Brezovačkog.

*Od školske godine 2020./2021., zbog posljedica potresa, Škola svoju djelatnost iz Zagorske 16 seli u prostore Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

 

POVIJEST ŠKOLE

Škola je započela sa svojim odgojno obrazovnim djelovanjem 1971. godine kao odjel Muzičke škole u sastavu tadašnjeg Malog kazališta Trešnjevka. Umjetnički voditelj škole bila je gospođa Silvija Hercigonja, koju kao svog prvog baletnog pedagoga pamte Almira Osmanović, Ivanka Žunac, Olja Jovanović i mnogi drugi koji su značajni za svijet baleta u Republici Hrvatskoj i šire

Svake godine, već tradicionalno, učenici škole nastupaju na školskim produkcijama, klavirskim produkcijama i brojnim plesnim događanjima izvan škole. Oni najmarljiviji imaju priliku gostovati u drugim plesnim školama diljem Republike Hrvatske te predstavljati Školu na natjecanjima gdje ostvaruju zavidne rezultate.

DJELATNICI

Nastavu održava ukupno 38 učitelja i nastavnika plesnih i glazbenih predmeta, a škola broji oko 250 učenika i polaznika predškolskih pripremnih programa.

RAVNATELJICA MENTORICA

Ivana Pinjušić Bužančić

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

klasični balet

nastavnici klasičnog baleta

Ivana Miletić Piškor

plesač klasičnog baleta i Bachelor of Arts in Contemporary dance

Ivana Ovčarić Horvat

plesač klasičnog baleta i pedagog klasičnog baleta

Antonijeta Šeketa Gleich

plesač klasičnog baleta, mentor

Irena Jeričević

plesač klasičnog baleta i Baccalaureus suvremenog plesa, nastavnica tehnike klasičnog baleta, mentor

Tamara Jerčić

plesač klasičnog baleta i profesor ruskog jezika i književnosti te profesor filozofije

Lidija Božić

plesač klasičnog baleta

Sven Copony

bacc. klasičnog baleta

suvremeni ples

Nastavnici suvremenog plesa

Aleida Viduka

plesač suvremenog plesa

Dora Belić

plesač suvremenog plesa

Zvonimir Kvesić

plesač suvremenog plesa i Bachelor of Dance

Emerencijana Rebić

plesač suvremenog plesa
savjetnik

Sandra Fijan Hlevnjak

plesač suvremenog plesa i Master of Dance

Mirjana Brcko

profesor tjelesne i zdravstvene kulture, plesač suvremenog plesa, profesor savjetnik

ARIANA PRPIĆ, Bachelor of Dance

Kristina Tolj

plesač suvremenog plesa, prvostupnik edukacije suvremenog plesa i odgojitelj predškolske djece, nastavnik mentor

Darija Doždor

plesač suvremenog plesa

klavir

Nastavnici klavira i korepetitori

Tomislav Modrić

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Kristinka Reljić

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Marija Sedak Šercar

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Mirna Jelavić

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Ena Hadžihasanović

mag. mus.

Ana Krajnović

mag. mus.

Fran Šokić

mag. mus.

ana dadić

mag.mus.

Martin Šaban

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Igor Zlokić

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Danijela Horvat

akademski muzičar klavirist i profesor klavira

ostali predmeti

Nastavnici ostalih predmeta

Glazba i solfeggio

Gordana Šolajić

profesorica glazbene kulture

Anatomija

IVANA GAMBIROŽA

profesorica biologije i kemije

Biologija i Kemija

Ivana Gambiroža

profesorica biologije i kemije

Step

Bojan Valentić

prvostupnik suvremenog plesa i magistar produkcije

Jazz dance

Kornelija Kosanović Drvar

prvostupnica edukacije suvremenog plesa

Scenski govor

Damjan Simić

diplomirani glumac

Vokalne tehnike

Matija Podnar

mag. mus. (profesor solo pjevanja)

Narodni plesovi i običaji

Nikola Kramar

plesač narodnih plesova, Bacchalaureus fizioterapije

administracija

Administrativno osoblje

Ivana Španić

tajnica

Vesna Vahtarić

voditeljica računovodstva

TEHNIČKO

TEHNIČKO OSOBLJE

IGOR GENDER

domar

MIRJANA POSLEK

spremačica

USTROJSTVO ŠKOLE

U Školi se ustrojavaju dvije službe:

– stručno-pedagoška
– administrativno-tehnička.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, vođenjem pedagoške dokumentacije i evidencije, aktivnostima u skladu sa potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon), provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.

Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Podaci o Školskom odboru:

Škola broji 7 članova Školskog odbora, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju

  1. Mirjana Brcko, predsjednica Školskog odbora-predstavnica Zbora radnika
  2. Ivana Ovčarić Horvat-predstavnica Nastavničkog vijeća
  3. Igor Zlokić- predstavnik Nastavničkog vijeća
  4. Željko Zovko- predstavnik Vijeća roditelja
  5. Marta Kiš- predstavnica Grada Zagreba
  6. Ines Katić- predstavnica Grada Zagreba
  7. Lovorka Puk Tomić- predstavnica Grada Zagreba 

Zbog ograničenog prostora, nismo u mogućnosti omogućiti sudjelovanje javnosti na sjednicama Školskog odbora.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi ravnateljica Škole, kao poslovna i stručna voditeljica ustanove i članovi Školskog odbora, kao upravljačkog tijela ustanove, bili u sukobu interesa, u skladu s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

TIJELA ŠKOLE

Školski odbor, Ravnatelj, Nastavničko vijeće, Razredna vijeća
Stručna tijela:
1. Nastavnika suvremenog plesa i ritmike u osnovnoj školi
2. Nastavnika suvremenog plesa, ritmike, suvremene plesne tehnike i ostalih plesnih predmeta u srednjoj školi
3. Nastavnika klasičnog baleta
4. Nastavnika glazbenih predmeta
5. Stručno vijeće pročelnika (čine pročelnici svih stručnih vijeća odjela)