OSNOVNA ŠKOLA

Osnovno plesno školovanje u pravilu traje 4 godine, a najbolje ga je započeti s 10 godina. Djeca od 9 godina starosti mogu upisati predškolske pripremne programe u trajanju od jedne godine, gdje uče prve plesne korake i pripremaju se za osnovnu plesnu školu.

Za upis je potrebno proći provjeru sposobnosti, odnosno audiciju.

PRVI PLESNI KORACI

Učenici se mogu, prema željama i predispozicijama, upisati na Odjel za klasični balet ili Odjel za suvremeni ples, što su im ujedno i glavni predmeti tijekom predškolskog i osnovnog plesnog obrazovanja.

Ovisno o izboru glavnog predmeta, učenici pohađaju pripadajuće sporedne predmete te imaju priliku upoznati se i s drugim plesnim tehnikama, sviranjem klavira i osnovama glazbe uz koju je ples usko vezan.

Plesnu školu  pohađaju uz općeobrazovnu školu u suprotnom turnusu i popodnevnim ili večernjim satima, četiri ili pet puta tjedno, prema rasporedu koji se sastavlja početkom školske godine.

Učenici prvih razreda i polaznici predškolskih pripremnih programa imaju nastavu organiziranu u popodnevnim (nekad i večernjim) terminima, dok se nastava ostalih razreda održava u turnusima, ovisno o svojim redovnim školama. Djeca koja u općeobrazovnu školu idu samo u prijepodnevnom turnusu, u našoj su školi samo popodne.

Učitelji škole su obrazovani plesači klasičnog baleta i suvremenog plesa te glazbenici s diplomom Muzičke akademije, koji nastavu izvode prema planu i programu propisanom od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Klasični balet

Nastava na  Odjelu za klasični balet od školske godine 2020./2021. održavat će se u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Nastavni predmeti su klasični balet, solfeggio, povijesni plesovi, karakterni plesovi i klavir. Iako klasični balet prije svega zahtjeva iznimnu predanost, rad i disciplinu, učenici u Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje stječu širi pogled na baletnu umjetnost kroz različite predmete, posjete kazalištima, gledanje snimaka i javne nastupe, ali isto tako i izvrsnu podlogu za bavljenje bilo kojom plesnom tehnikom. Svi učenici obavezno, jednom godišnje, nastupaju na školskoj Godišnjoj produkciji, a oni najbolji nastupaju i na drugim plesnim događanjima izvan Škole, sudjeluju u TV snimanjima i plesnim natjecanjima.

predmeti

Nastavni predmeti

Klasični balet je vrsta plesne umjetnosti, sistem strogo određenih pokreta tijela, ruku, nogu i glave, smišljen da plesaču omogući da se kreće sa što većom agilnošću, kontrolom, brzinom, te lakoćom i gracioznošću. Tehnika klasičnog baleta bazira se na ˝otvorenosti ˝ nogu , mekoći pokreta ruku, gipkosti tijela. Osim tehnike, vrlo je bitna muzikalnost, ali i izražajnost. Teme klasičnog baleta mogu biti romantične, realistične ili mitološke, s čim je zastupljena različitost dramatičnih i emocionalnih situacija. Na satu klasičnog baleta učenici svakodnevno prolaze kroz sistem vježbi uz baletni štap, na sredini, vježbi skokova i vježbi na vrhovima prstiju ( špice ), koje se ponavljaju i nadograđuju novim elementima kako učenici napreduju. Cilj takvog vježbanja je postizanje pravilne postave tijela, razvoj muskulature, izdržljivosti i izvođačke tehnike te koordinacije pokreta, koja se kasnije primjenjuje kod izvođenja raznih baletnih koreografija. Klasični balet je jedna od najstarijih plesnih tehnika i temelj je svim ostalim plesnim stilovima, te kao takav, nezaobilazan korak u razvoju i školovanju plesača.

Baletna je umjetnost neodvojiva od glazbe pa tako i obrazovanje baletnog plesača mora obuhvatiti osnovne glazbene pojmove i vještine. Na nastavi solfeggia uči se notno pismo i osnovni pojmovi glazbene teorije. Kroz pjevanje glazbenih primjera te čitanje ritmičkih slogova učenici se glazbeno osvješćuju, razvijaju osjećaj za ritam, melodiju i glazbenu frazu koji im je neophodan za ples. Također, slušanjem primjera iz literature postepeno upoznaju baletni repertoar.

Kako svaka umjetnost ima svoj razvojni put koji je potrebno upoznati, tako i kroz nastavu povijesnih plesova učenici upoznaju stilske karakteristike i osnovne korake plesova koji su baletu prethodili i iz kojih se balet razvio u obliku u kojem ga danas poznajemo.

Različiti narodi njeguju različite plesne i glazbene izričaje koji također imaju svoje mjesto u baletnoj umjetnosti zbog čega se učenici u osnovnoj školi upoznaju s osnovnim plesnim koracima nacionalnih plesova raznih zemalja ( Rusija, Mađarska, Italija, Španjolska ).

Učenje klavira je obavezni dio baletnog školovanja. Na satovima klavira učenici svladavaju tehniku sviranja, razvijaju vlastitu muzikalnost i interpretaciju kojom kasnije utječu na svoj plesni izraz, vježbaju glazbenu memoriju te svladavaju glazbeni vokabular.

plan

Nastavni plan

  • s lijeve strane nalazi se predmet, a s desne broj sati nastave u tjednu prema razredu
  • jedan sat traje 45 minuta

PPPKB I.r II.r III.r IV.r
Klasični balet 2 8 8 10 10
Povijesni plesovi  2
Karakterni plesovi 2
Solfeggio 2
Klavir 1 1
Ukupno 2 8 10 13 13

suvremeni ples

Odjel za suvremeni ples djeluje na dvije lokacije: Pučko otvoreno učilište Zagreb i OŠ Špansko Oranice.
Improvizacija, kreativnost i sloboda izražaja glavne su karakteristike ovog odjela, ali rad i upornost, kao i na baletnom odjelu, nužni su elementi za uspjeh. Nastavni predmeti su suvremeni ples, klasični balet, ritmika i glazba te klavir. Svi učenici tijekom godine obavezno nastupaju na  školskim Godišnjim  produkcijama, a oni najbolji i na raznim drugim plesnim događanjima. Odjel suvremenog plesa ponosi se dugogodišnjim nizom osvojenih nagrada na regionalnim i državnim natjecanjima.

predmeti

Nastavni predmeti

Suvremeni ples je temeljni predmet struke na Odjelu za ritmiku i suvremeni ples. Bavi se osposobljavanjem učenika za plesno stvaralaštvo i izvedbu. Sastoji se od dva nastavna područja: suvremeni ples i plesna tehnika. Nastavno područje suvremeni ples se bazira na teoriji R. Labana koji je pedagoški pristup plesu podijelio u 8 osnovnih tema koje se tijekom školovanja obrađuju i nadograđuju; 1. Svijest o svojem tijelu u pokretu; 2. Spoznaja vremenskog trajanja i dinamike pokreta; 3. Spoznaja prostora i prostorne orjentacije; 4. Tijek pokreta; 5. Prilagođavanje partneru i suradnja s drugima; 6. Tijelo kao instrument u plesu; 7. Spoznaja osnovnih izražajnih akcija; 8. Radni ritmovi i plesovi rada. Nastavno područje Plesna tehnika bavi se osposobljavanjem tijela i stjecanjem tjelesne pripremljenosti za izvođenje plesnih pokreta. Koriste se elementi raznih plesnih tehnika.

Kroz sustav vježbi na podu, vježbi uz baletni štap, vježbi na sredini i skokova učenici rade na svojoj koordinaciji, koncentraciji, preciznosti izvođenja i plesnosti. Smisao učenja klasičnog baleta na odjelu suvremenog plesa jest poboljšanje izvedbe nastavnih sadržaja glavnog predmeta.

Umjetnički ples je tijesno povezan s glazbom zbog čega je u obrazovanju plesača nužno osvijestiti i glazbene i plesne elemente te način njihova ispreplitanja. Kako sam naziv predmeta ritmika i glazba govori, predmet se bavi dvoma nastavnim područjima te njihovom korelacijom.

Na odjelu suvremenog plesa klavir je izborni predmet, a održava se u obliku individualne nastave jednom tjedno. Kao i ostalim sporednim predmetima, svrha ovog predmeta je unaprijediti svjesnost o sadržajima glavnog premeta. Na nastavi klavira, osim razvijanja sviračke tehnike, pažnja se posvećuje razvoju unutarnjeg sluha i vlastite muzičke predodžbe.

Predmet je moguće upisati isključivo u 3. razredu te ga nastaviti pohađati u 4. razredu. Nije moguće predmet prvi puta upisati tek u 4. razredu.

plan

Nastavni plan

  • s lijeve strane nalazi se predmet, a s desne broj sati nastave u tjednu prema razredu
  • jedan sat traje 60 minuta
  • predmet označeni * su izborni 
 PPPSBI.rII.rIII.rIV.r
Suvremeni ples24466
Klasični balet 2222
Ritmika i glazba 2222
Klavir   1*1**
Ukupno28810/1110/11