srednja škola

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje od školske godine 2013./2014. provodi srednjoškolsko obrazovanje za zvanje scenski plesač koje se provodi prema Planu i programu propisanom od Ministarstva znanosti i obrazovanja

 

scenski plesač

Nastavnim sadržajima redovite nastave, te širokim spektrom izbornih predmeta i fakultativne nastave škola osposobljuje učenika, budućeg plesača, za zahtjeve plesne scene danas koja traži suvereno vladanje raznim plesnim tehnikama i stilovima kao i korištenje glumačkih i vokalnih sposobnosti. Srednje plesno školovanje traje 4 godine, nakon kojeg učenici stječu IV. stupanj stručne spreme i zvanje Scenski plesač. Srednju školu, u pravilu, upisuju djeca koja su završila osnovnu plesnu školu, zadovoljila zahtjeve prema umjetničkom kurikulumu te položila prijemni ispit. Darovita djeca, koja nisu pohađala osnovnu školu, a zadovoljila su kriterije propisane kurikulumom te položila prijemni ispit mogu upisati  iznimno prvi razred srednje škole. Nastava se odvija u prostorima OŠ Tituš Brezovački, gdje učenici pohađaju stručne umjetničke predmete.

 

scenski plesač

predmeti

Nastavni predmeti

Učenici postepeno svladavaju baletne korake u svrhu unapređenja i poboljšanja plesna tehnike i kvalitete nastavnih sadržaja ostalih plesnih predmeta. Vodi se načelom primjerenosti dobi i sposobnosti plesača, a razvija koncentraciju i plesnost. Nastavni sadržaj ovog predmeta osposobljuje tijelo kao instrument izražavanja u plesnoj umjetnosti. Učenici će naučiti osnovne vrste pokreta i načine kretanja prostorom. Ravnoteža, geste, skokovi, okreti i padovi su osnova ovog predmeta, dok mu je cilj osposobiti tijelo plesača za izvedbu različitih stilova suvremenog plesa.

Temelji se na Labanovom učenju o prostornoj harmoniji i izražajnosti pokreta (Koreutika i Eukinetika). Nastavni sadržaji su izbor iz 16 tema Labanovog učenja o usklađenosti sadržaja i oblika umjetnosti pokreta:

 1. Tema: Svijest o svom tijelu u pokretu
 2. Tema: Spoznaja vremenskog trajanja i dinamike kao elementa ritma
 3. Tema: Spoznaja prostora i prostorne orijentacije
 4. Tema: Tok pokreta
 5. Tema: Rad s partnerom
 6. Tema: Tijelo kao instrument u plesu
 7. Tema: Spoznaja osnovnih izražajnih akcija
 8. Tema: radni ritmovi i plesovi rada
 9. Tema: Spoznaja oblika tijela u prostoru
 10. Tema: prijelazi između effort-akcija
 11. Tema: Prostorna harmonija
 12. Tema: prožimanje oblika i sadržaja
 13. Tema: Elevacija
 14. Tema: Skupni ples
 15. Tema: Skupne formacije
 16. Tema: Ples kao umjetnost: plesna kompozicija

Učenici će kroz ovaj nastavni predmet steći osnovna znanja vezana uz bogatsktvo hrvatske nacionalne baštine te upoznati narodne plesove, običaje i izvornu narodnu pjesmu i glazbu Republike Hrvatske.

Jazz dance je nastao kombinacijom klasičnog baleta sa prvim plesovima koji su se plesali na jazz glazbu kao što su: charleston, step, foxtrot, jitterbug, boogie woogie i swing. Temelji se na Matt Matox i Horton plesnoj tehnici. Danas se izvodi na sve vrste glazbe i povezan je sa svim plesnim tehnikama. Kroz dvije godine na ovim tehnikama rada će učenici proširiti svoje izvedbene plesačke sposobnosti.

Zadaća ovog predmeta je svladavanje step kombinacija i koraka te nadopunjavanje ritma glazbe novim instrumentom – stepom. Kao i kroz Jazz dance, kroz Step će učenici proširiti svoje izvedbene plesačke sposobnosti.

Nastavni sadržaji ovog predmeta osiguravaju razumijevanje glazbe i osvješćivanje njenih sastavnica umjesto spontanog doživljaja glazbe. Stečenim vještinama i razvijanim sposobnostima u glazbenom dijelu predmeta dodaje se prostorna dimenzija i pokret te se doživljaj glazbe dovodi na viši stupanj osviještenosti u odnosu na vlastito tijelo.

Cilj ovog predmeta je upoznati učenike s razvojem plesne umjetnosti u povijesnom kontekstu.

Učenici će znanjem iz anatomije bolje razumjeti kretanja ljudskog tijela te će također dobiti uvid u najčešće ozljede vezane uz ples, njihovo liječenje i prvu pomoć.

plan

Nastavni plan

 • s lijeve strane nalazi se predmet, a s desne broj sati nastave u tjednu prema razredu
 • jedan sat traje 45 minuta
 NASTAVNI PREDMETPR1234
Tehnika klasičnog baleta55555
Tehnika suvremenog plesa/55 55
Suvremeni ples84444
Narodni plesovi i običaji/2///
Jazz dance///33
Step///22
Ritmika i glazba4222

2

Povijest plesa////

1

Anatomija//2/

/

Ukupno1718182122

izborni

IZBORNA NASTAVA

NASTAVNI PREDMETPR1234
Scenska praksa/3344
Osnovne vokalne tehnike//2 //
Osnove scenskog govora///2/
Metodika////3

fakultativno

FAKULTATIVNA NASTAVA

NASTAVNI PREDMETPR1234
Plesna radionica/2222